Tesis Yönetimi

Tesis Yönetimi


Proje Açıklaması
  • 0
  • Ekim 18, 2019

Gün geçtikçe şirket, hastane, plaza, fabrikalar ve iş merkezi gibi kuruluşların artması nedeniyle tesis yönetimi giderek önemini arttırmıştır. Bu tesislerdeki personel sayısının çok olması, iş hacminin ve müşteri yoğunluğunun fazla olması nedeniyle yönetimin profesyonel kadrolar tarafından yürütülmesi çok önemlidir.

Temizlik hizmetlerinden bina bakım ve teknik onarımına, peyzaj ve bahçe düzenlemesinden havuz bakımına, idari ve hukuki işlerden güvenlik hizmetlerine kadar birçok alanda hizmet veren, ND Danışmanlık Bina Yönetimi, hizmet içi eğitimlerle yetişdirdiği ve yetiştirmeye devam ettiği uzman personeli ile tüm hizmetlerde öncelikle tercih edilen şirketlerden birisidir.

Güvenlik, Temizlik, Bina Teknik Bakım, Ofis Destek Personel Hizmetlerini tek tek veya değişik kombinasyonlarla çoklu hizmet olarak; ayrıca faaliyet alanı içinde olmayan hizmetleri de dış hizmet sağlayıcılardan müşterimiz adına sağlayarak tüm hizmetleri birbirleriyle entegre ederek sunabilecek şekilde ifa etmektedir.

Yönetim Organizasyonunun kurulması, Personel Sevk ve İdaresi, Satın alma, Bütçeleme Aidat ve Avans Talepleri, Uygunluk, Risk, Zaman Yönetimi, Denetim, Haberleşme, Toplantı ve Organizasyonlar, SGK, ÇSGB, GİB gibi Resmi Kurum işlemleri, enerji yönetimi, Hukuksal Süreçler Davalar, İcralar gibi

Personel ihtiyacı olmaksızın dışarıdan yönetim hizmeti sunumu,

Yönetim hizmeti kapsamında, ilgili mülkiyetin Probasia tarafından işletmeye alınması, mülke dair (Apartman-Site-Avm-Rezidans vs.) yönetim planı, mimari proje, kat planı, vaziyet planı, geçmiş, bütçe ve mali durum gibi bilgiler ile mülk sahipleri ve kiracı bilgilerinin toparlanması sonrasında PYSP Proje Yönetim Süreç Planı çıkarılır. Bu sürece ek olarak kat maliklerinin Genel Kurul Kararları sonucu oluşturdukları plan çerçevesinde yönetime dair, Mali işlemler, Bütçeleme, Duyuru ve Borç Bilgilendirme, Personel İstihdamı ve zaman planlaması, Satın alma, Bakım Onarım Faaliyetleri, Çevre Düzenlemeleri gibi tüm İdari, Teknik, Mali ve Hukuki süreçleri bu kapsamda yerine getirilir.

Bu kapsamda yapılabilecek iş ve hizmetleri başlıklar altında özetleyecek olursak,
•    Mülke dair tüm verilerin toplanması, Probasia’ya devir öncesindeki döneme ait verilerin alınması,
•    Toplantı kararlarının gözden geçirilmesi ve Proje Yönetim Süreç Planının çıkarılması,
•    Personel istihdamının takibi, bildirimlerinin yapılması, çalışma planı, görev sorumluluklarının çıkarılması,
•    Yönetimin sorumluluğu olan vergisel işlemlerin takibi,
•    Hukuksal süreçlerin icra, ihtarname vb. takibi,
•    Genel Kurul Toplantılarının ve olağanüstü toplantıların organizasyonu ve toplantı öncesi ve sonrasında gerekli duyuruların yapılması,
•    Süreç içerisinde yapılan faaliyetler, mali durum, borç alacak bilgileri gibi duyuruların yapılması. İlgili dosyalama ve arşivlemenin yapılması,
•    Olumlu ve doğru sonuçlara ulaşabilmek adına Anket düzenlenmesi,
•    Müteahhit tarafından yönetime devredilecek, makine, teçhizat veya diğer alanların sosyal tesis, fitness, havuz, otopark, sauna vb. sözleşme şartlarına ve ilgili donanımın sağlık durumuna göre teslim alınması, teslim sonrasında amacına ve şartlarına uygun kullanımının sağlanması, bu bağlamda personelin, malik ve sakinlerin bilgilendirilmesi,
•    6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun emredici hükümlerinin danışmanlar vasıtasıyla yerine getirilmesi ve acil durumlarda malik ve sakinler ile personelin davranış, eylem ve sorumluluklarının planlanmasının yapılması,
•    Destek hizmetleri kapsamında yer alan, Temizlik, Güvenlik, Teknik, Bakım Onarım, ilaçlama, İSG, Peyzaj vb. çalışma usul ve esaslarının belirlenmesi, kontrol ve denetim içerisinde yerine getirilmesi,

Tesis Yönetimi (TY), insanları, mekânı, süreci ve teknolojiyi bütünleştirerek çalışma ortamının iş görme yeteneğini maksimum düzeye yükselten çok yönlü bir hizmettir. ND DANIŞMANLIK, 12 yıla aşkın bir süredir faaliyet gösterdiği TY’de küresel lider konumundadır. TY hizmetimiz, sürekli yenilenerek kendini yeniden üretme yeteneğine sahip “Entegre Tesis Hizmetleri” modelimiz çerçevesinde kurgulanmıştır.

Günümüz işletmelerinin giderek daha da kompleks hale gelen yapıları, ND DANIŞMANLIK üstün nitelikli temizlik, güvenlik, haşere kontrol ve bitki bakım hizmetlerinin birinden veya birkaçından yararlanmayı vazgeçilmez kılar. Şimdi küresel know-how’ımız, köklü birikimimiz, engin deneyimimiz ve uzman çalışanlarımızla yarattığımız TY hizmeti ile daha fazlasını elde etmenizin zamanı geldi!

TY, ND DANIŞMANLIK olarak verdiğimiz tüm hizmetleri tek bir çatı altında toplar ve her hizmetin mükemmel bir entegrasyon içinde gerçekleştirilmesini sağlar. Farklı alanlarda hizmet veren ekiplerimizin yönetiminden kontrolüne, hizmet kalitesinin standardize edilmesinden eşgüdümlü hareket planına kadar her ayrıntı, işletmenizin yararını en üst düzeyde gerçekleştirmeye odaklıdır. TY, bir başka hizmet sunucuya ihtiyaç bırakmayan yapısıyla da eşsizdir.

Size en uygun çözüm

ND DANIŞMANLIK hizmetlerinden yararlanmaya başladığınız anda başka hiçbir hizmet sağlayıcıya ihtiyacınız kalmadığını fark edersiniz. TY ile entegre edilen hizmetlerimizin ve bu entegrasyonun yarattığı sinerjinin sağlayacağı yararlara ise kelimenin tam anlamıyla hayran kalacaksınız.

TY konusunda bu kadar iddialı olmamızın nedeni, ND DANIŞMANLIK olarak tesis yönetimi alanının lideri konumunda bulunmamızdır. Lideriz, çünkü küresel sahnede çok az oyuncu bizim kadar çeşitli ve yüksek kaliteli hizmet sunabilecek kadar güçlüdür. Üstelik hizmetlerimizi özel hizmet ekiplerimiz aracılığı ile entegre etmek de sahip olduğumuz benzersiz bir artı değerdir.